Yatarken okunacak duâlar

Yatağına E’ûzü ve besmele okuyarak girilmeli.

Sağ yan üzerine kıbleye karşı yatılmalı. Sağ avucunu sağ yanağın altına koymalı. E’ûzü besmele ile bir Âyet-el kürsî okunmalı. Sonra herbiri için besmele okuyarak, üç İhlâs Suresi, sonra bir Fâtiha Suresi, sonra birer def’a iki Kul e’ûzüyü okumalı. Sonra ise üç def’a Estağfirullahel’azîm ellezi lâ ilâhe illâ hu okumalı Üçüncüsüne el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh, ilâve etmeli.
“Tevekkeltü alellah. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” okumalı. “Allahümmagfirlî veli-vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât” ve bir salevât-ı şerîfe ve bir “Allahümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr birahmetikeyâ Erhamerrâhimîn.” ve üç veyâ on veyâ kırk yâhud yetmiş kerre istigfâr ve bir kelime-i tevhîd okuyup, uyumalıdır.
Yatarken Tebâreke ile Secde sûresini okumak da çok faydalıdır.

Yorumlar

Bir cevap yazın