Bereket Duası Türkçe Oku

 Bereket Duası Türkçe Okunuşu
Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin.
Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin.
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

♦ Her kim hakka ve hukuka riayet ederek yukarıdaki duayı okur veya ticarethanesinde bulundurursa, hanesinde ve ticaretinde bereket meydana gelir.

♦ Allahu Teâlâ’ya yakınlaşmanın adı olan dua bereket duası olduğunda da kulu Rabbine yakınlaştırıcı bir yol olacaktır. Duanın vermiş olduğu fayda ile birlikte kişinin yüzü de ayıca nurlanacaktır. Maddi sıkıntılarını manevi bir çözüme bağlayarak umudundan vazgeçmeyen Müslümanlardan olacaktır.

Yorumlar

Bir cevap yazın