Bereket Duası Soru-Cevap

Karınca yanı bereket duası nedir?
– Karınca duası bir kısım iş yerlerinde, dükkanlarda bir çerçevede korunan, adına “Karınca Duası” veya “Bereket Duası”  da denilen, okuyan kişinin veya iş yerinde bulunduran kişinin hayırlı,  bereketli kazançlar elde edeceğine inanılan bir duadır.
Karınca duası nasıl okunur?
“Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi” şeklinde okunur.
Karınca duasının anlamı nedir?
– Halkça karınca duası olarak geçen ve evimizin, işyerimizin duvarına astığımız bereket duasının anlamı ise şu şekilde; Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.”
Bereket duasının hikâyesi nedir?
– Hayvanlarla konuşma özelliğine sahip olan Hz. Süleyman (radıyallahu anh) bir kıtlık döneminde bir toplulukla şehrin dışına yağmur duasına doğru çıkmaktadır. Yolda bir karınca dikkatini çeker. Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, çırpınırken dua etmektedir. Hz. Süleyman Karıncanın duasına kulak kabartır. Karınca şöyle dua etmektedir; “Allah’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız  Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.” Hz.Süleyman (radıyallahu anh)‘ın gözleri yaşarır. Ve az sonra Cebrail (radıyallahu anh)’ın getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.” Peygamber yanındaki topluluğa dönerek; “Dönün. Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”
Karınca duası ne için okunur?
– Karınca yanı bereket duası işyerine müşterinin kum gibi dolması ve evlerde bereketi artırmak için okunur.
Karınca duası neye ulaşmak için okunur?
– Evlerde rızkın bereketin artması, işyerlerinde müşterinin artması ve satılması istenilen bir malın sayısı için okunur.
Karınca duasının önemi nedir?
– Bol kazanç ve bereket getirdiğinden müslümanlarca rağbet gören bir duadır.
Karınca duasının bereket getirdiğine dair bir hadis var mıdır?
-Bir kimse karınca duasını bey ayrı kağıda yazar her birini iş yerinin veya evinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa,Cenab-ı Hak o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bir bereket ihsan eder ki o yazıyı asan kişinin kendisi de hayret eder. Dükkanına giren alışveriş yapmadan çıkmaz. Hak Teala dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır.
İstenilen bir malın satılması için Karınca duasının okunması ile ilgili bir hadis var mıdır?
-Ayrıca satılmayan bir mal üzerine bu dua 7 defa okunursa,Allah’ın izni ile o  mal- Mülk birkaç gün içinde satılır.(Mecmuatül Ed’ıyye,s.99)
Bereket Duası neden Karınca duası olarak anılmaktadır?
– Karınca Duası ismiyle ma’ruf (bilinen) bu duâda Karınca ismini belirten herhangi bir işaret geçmemektedir. Hal böyle olmasına rağmen, halk tarafından bu duâ “Karınca Duası” ismiyle aranıp sorulmaktadır. Tam olarak Karınca duası denmesinin sebebi ise kuraklık dönemde bir karıncanın bu duayı yapması ve kuraklığın sona ermesi.
Karınca duası peygamberimize inmiş bir dua mıdır?
– Kaynaklara göre peygamber efendimize bôyle bir dua gelmemiştir.
Bereket Duası günümüze nasıl ulaşmıştır?
-Efendimizden sonra gelen ayet ve hadisleri müslümanlar birleştirmişler ve birleştirilen tüm bu ayet ve hadisleri Gümüshanevi Hazretleri “Mecmuatu’l-Ahzab” isimli kitabında bir araya getirmiş. Buradaki dualara baktığımızda tamamına yakını aynıyla Efendimiz (asm)’den gelmediği görülmektedir.
Bu çeşit dualarda nelere dikkat edilmesi gerekir?
– Öncelikle duaların kesinlikle manaları öğrenilmelidir. Ve hiçbir hadis hiçbir dua birbiri ile çelişmez. Bu tarz durumlara dikkat edilmesi gerekir. Ve öğrenilen manaya göre hayatımızı şekillendirerek dine uygun yaşamalıyız.
Bereket Duası yazılı olan cevsenle tuvalete girilir mi?
– Şöyle denmektedir ; “Cebinde Kur’an âyetlerinden, yahut da Allah’ın isimlerinden yazılar bulunan kimsenin, bunlarla tuvalete girmesinde beis yoktur. Bunlar bir şeye sarılı olursa yine beis yoktur. Sarılı olmak hürmete daha yakındır. Bununla beraber, mümkün olduğu kadarıyla tedbir alıp dışarıda temiz bir yere bırakmak daha güzeldir.” Yani sadece bereket duası değil bu tarz dualar ile mecbur isek tuvalete girilir ancak ya bir kenara bırakılması yahut bir beze sarılması gerekir.
Bereket duasının faziletleri nelerdir?
– Bereket duasını 5 nüsha halinde yazarak birini üzerine alıp diğer 4 tanesini de bereketlenmesi istenilen yerin dört köşesine konursa orası bereketlenir. Eğer ev ise bolluğu artar, dükkân ise müşterisi kesilmez, tarla bahçe gibi yerlerde ürün eksik olmaz.
– Bereket duası bir türlü satılamayan malların üzerine 7 kere okunduğunda da etkili olmaktadır. Kısa sürede bu malın satılmasını sağlamaktadır.
– Bereket duasının içerisinde Allahu Teâlâ’ya ait yüce isimler ve Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler bulunmaktadır. Kişi bu dua ile yalvarırken meleklerin adıyla, kutsal kitapların adıyla ve Allah’ın en güzel ayetleri ile dua etmiş olmaktadır. Bu nedenle Allahu Teâlâ’ya giden yolda kişinin dili dua etmenin yanında Allah’ı zikretmekten dolayı sevap alır. Kur’an-ı Kerim ayetlerini okuduğu için ayrıca bir sevap alır. Meleklerin ve kitapların adını zikretmek ise imanın şartlarından olan meleklere ve kitaplara imanı tasdik eden bir davranış olacağı için meleklerin ve kitapların kabul edilmesinden dolayı imanın gücünü artırır.
– Dua ediyor olmanın sevabının yanında Allahu Teâlâ kendisine dua eden kullarına cevap verir. Bazen bu cevap olumsuz gibi görünse de kişilerin ileride daha büyük sorunlar yaşamasını önlemek adına bir uyarı olmaktadır. Bereket duasını yapan kişinin yüzü nurlanır. Allah’ı zikretmekten dolayı kalbi mutmain olur.
– Belayı def ederek bolluk ve bereket için okunan bu dua aynı zamanda kişilerin manevi hayatlarına da bolluk ve bereket vermektedir. Bu yönüyle dua etmek kişiye farklı cihetlerde fayda sağladığı gibi karınca kıssasında da olduğu gibi bir dua ile birçok kişiye fayda sağlamış olur. Yani kişinin ettiği dua ile gelen bolluk çevresindeki insanlarında faydalanmasını sağlar.
-Dua etmek bir ibadet olduğu için bereket duasını sürekli olarak zikreden kişi de ibadet sevabı alacaktır. Dua ederken görülen mümin ise meleklerinde duasını alacaktır.
Bereket duasına ilişkin rivayet var mıdır? Varsa nedir?
-“Her kim hakka ve hukuka riayet ederek aşağıdaki duayı okur veya ticarethanesinde bulundurursa, hanesinde ve ticaretinde bereket meydana gelir.”
Bereket için birtek bereket duasını etmek yeterli midir?
– Hayır değildir. Günahlardan kaçmak, Kuranı Kerim okumak, Dua okumak, Hırs ve cimrilikten kaçınmak, Doğruluk ve dürüstlük, İşleri erken yapmak, Sünnete uymak, İstişare etmek, kanaat etmek, sadaka ve bağış yapmak, şükretmek, namaz kılmak, tövbe etmek gereklidir.

Yorumlar

Bir cevap yazın