Bereket Duası Fazileti

Bereket Duası Nedir?

Bereket duası adından da anlaşıldığı gibi bereket, bolluk, güç, kuvvet ve mahsul isteme gibi durumlarda edilen bir duadır. Çoğu kişinin evinde, dükkânında ve ya bereketlenmesini istediği yerlerde bulunan bu dua aslında ‘Karınca Duası’ olarak da bilinmektedir. Hz. Süleyman zamanından bu zamana kadar gelen hikâyesi ile dilden dile dolaşan bereket duasının kaynağı bir karınca olarak görülmektedir.

Bereket Duası’nın Hikâyesi

Allahu Teâlâ’nın güç ve saltanat verdiği peygamberlerinden olan Hz. Süleyman yanında bulunan diğer müminlerle birlikte kıtlık zamanının geçmesi için yağmur duası yapacakları bir yer aramaktadır. Yolda giderlerken Hz. Süleyman yerde bulunan bir karıncayı görür. Karınca ters dönmüş bir haldedir. Hayvanlarla konuşma mucizesi bulunan Hz. Süleyman ters dönmüş olan bu karıncanın ettiği duayı işitmeye başlar.

‘’Allah’ım bizi yoktan var eden sensin. Senin rahmetin olmasa bizler yaşayamayız. Ya bize su indirirsin ya da helak edersin. Emir, hüküm senindir.’’

Duayı işiten Hz. Süleyman’ın gözleri dolar ve ağlamaya başlar. Biraz sonra Cebrail aleyhisselam yanına gelir ve kıtlığın biteceğini, yağmurun yağacağını bunların ise karıncanın duasından dolayı olduğunu haber verir. Daha da ağlamaya başlayan Hz. Süleyman ise yağmur duasına çıkmış olan diğerlerini durdurur ve dönmelerini söyler. ‘’Siz başkasının duası sonucu suya kavuşacaksınız.’’ der.

Bereket Duası Hadislerde ve ya Ayetlerde Var Mıdır?

Bereket duası Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak bu duanın içerisinde Kur’an-ı Kerim ayetleri bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde de geçmeyen bu duanın kaynağı bilinmemektedir. Duanın içerisinde geçen ayetler ve ifadelerden dolayı dine uygun olan bu dua okunabilir ve taşınabilir.

Bereket duasını okumanın ve ya taşımanın yanında daha önemli bir husus vardır ki oda bu duanın anlamını bilmektir. Kişi dua esnasında ne dediğini bilirse duası daha içten olacaktır ve niyeti de daha halis olacaktır.

Bereket Duası İle Lavaboya Girilir Mi?

Okunmasında ve taşınmasında bir sakınca olmadığını söylediğimiz bereket duasının içerisinde Kur’an*ı Kerim ayetleri bulunmaktadır. Bu nedenle kişi bereket duasını güzel bir şekilde beze ve ya poşet türü bir şeye sarması ve bununla lavaboya girmesinde bir sakınca yoktur. Ancak uygun olanı bu duayı lavabo türü yerlere girerken temiz ve uygun bir yerde bırakmalıdır.

Bereket Duasının Faziletleri Nelerdir?

Bereket duası yıllar öncesinden beri insanların her türlü maddi sıkıntısı gidermek ve berekete, bolluğa kavuşmalarını sağlamak amacıyla okunmaktadır. Nereye asılırsa orada bereket olur sözüne uyarak çoğu kişi evinde, dükkânında ve ya bereket istediği tarla, bahçe gibi yerlerde bu duayı nüsha halinde bulundurmaktadır.

Bereket duası hakkında okunmasının tavsiye edilmesinin yanında bereket istenilen yerde bulundurulması da tavsiye edilmiştir. Ancak bunun için kişilere hakka hukuka uygun işler yapmak ve hakka riayet ederek yaşamak da öğütlenmiştir. Yani dükkânında İslam’ın onaylamadığı işler yapan ve bereket isteyen bir kimsenin bu duayı okuması ve ya bulundurması etkili olması için yeterli değildir.

♦ Bereket duasını 5 nüsha halinde yazarak birini üzerine alıp diğer 4 tanesini de bereketlenmesi istenilen yerin dört köşesine konursa orası bereketlenir. Eğer ev ise bolluğu artar, dükkân ise müşterisi kesilmez, tarla bahçe gibi yerlerde ürün eksik olmaz.

♦ Bereket duası bir türlü satılamayan malların üzerine 7 kere okunduğunda da etkili olmaktadır. Kısa sürede bu malın satılmasını sağlamaktadır.

♦ Bereket duasının içerisinde Allahu Teâlâ’ya ait yüce isimler ve Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler bulunmaktadır. Kişi bu dua ile yalvarırken meleklerin adıyla, kutsal kitapların adıyla ve Allah’ın en güzel ayetleri ile dua etmiş olmaktadır. Bu nedenle Allahu Teâlâ’ya giden yolda kişinin dili dua etmenin yanında Allah’ı zikretmekten dolayı sevap alır. Kur’an-ı Kerim ayetlerini okuduğu için ayrıca bir sevap alır. Meleklerin ve kitapların adını zikretmek ise imanın şartlarından olan meleklere ve kitaplara imanı tasdik eden bir davranış olacağı için meleklerin ve kitapların kabul edilmesinden dolayı imanın gücünü artırır.

♦ Dua ediyor olmanın sevabının yanında Allahu Teâlâ kendisine dua eden kullarına cevap verir. Bazen bu cevap olumsuz gibi görünse de kişilerin ileride daha büyük sorunlar yaşamasını önlemek adına bir uyarı olmaktadır. Bereket duasını yapan kişinin yüzü nurlanır. Allah’ı zikretmekten dolayı kalbi mutmain olur.

♦ Belayı def ederek bolluk ve bereket için okunan bu dua aynı zamanda kişilerin manevi hayatlarına da bolluk ve bereket vermektedir. Bu yönüyle dua etmek kişiye farklı cihetlerde fayda sağladığı gibi karınca kıssasında da olduğu gibi bir dua ile birçok kişiye fayda sağlamış olur. Yani kişinin ettiği dua ile gelen bolluk çevresindeki insanlarında faydalanmasını sağlar.

♦ Dua etmek bir ibadet olduğu için bereket duasını sürekli olarak zikreden kişi de ibadet sevabı alacaktır. Dua ederken görülen mümin ise meleklerinde duasını alacaktır.

Yorumlar

Bir cevap yazın